Tým plastické chirurgie

 
 
 
 

MUDr. Martin Šorma

 
Narozen: 1963
Atestace z plastické chirurgie: 1997
Licence České lékařské komory: 2000
Soukromá ordinace v Pardubicích: 2000
 
 
 
 
 
 
 
 
V roce 1997 absolvoval atestaci z plastické chirurgie. V té době již dva roky pracoval na Oddělení plastické chirurgie privátní nemocnice Sanus v Hradci Králové od roku 1996 jako zástupce primáře.

Od roku 2000, kdy získal Licenci České lékařské komory, se věnuje soukromé lékařské praxi v Pardubicích. Jako autor či spoluautor publikuje v odborných časopisech a přednáší na odborných sympoziích v Čechách i v zahraničí.

Je členem České společnosti plastické chirurgie a České společnosti estetické chirurgie, dále je členem evropské společnosti European Workshop of Advanced Plastic Surgery.


Ordinace

Od roku 2003 je v provozu nové soukromé zařízení v centru Pardubic ve Smilově ulici.
Klimatizované pracoviště s ambulancí, operačním sálem a pooperačními pokoji je vybaveno moderní technikou a umožňuje provádět široké spektrum estetických plastických operací včetně zákroků v celkové anestezii.

Od roku 2018 externí přednášející Katedry klinických oborů Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice.

 
 
 
 
 

MUDr. Igor Slaninka

 
Narozen: 1981
Fakulta vojenského zdravotnictví - doktorský studijní program Vojenská chirurgie: 2009-2018
Atestace v oboru Plastická chirurgie: 2013
Lékařská fakulta v Hradci Králové: 2000-2006
 
 
 
 
 
 
 
2017–současnost
Lektor kurzů aplikace kyseliny hyaluronové a mezonití, Estemed s.r.o.

2014–současnost
Vedoucí lékař, Oddělení plastické a rekonstrukční chirurgie, Chirurgická klinika FNHK

2008–současnost
Externí lékař, Oddělení urgentní medicíny, FNHK UK

2007–současnost
Odborný asistent, Katedra chirurgie LFHK UK

2007–2013
Sekundární lékař, Oddělení plastické a rekonstrukční chirurgie, Chirurgická klinika FNHK,

2006–2007
Sekundární lékař, Nemocnice Kutná Hora s.r.o., Chirurgické oddělení